Keurmerk TalenT

Erkend keurmerk voor vroeg vreemde talenonderwijs (vvto)

/

Wat is het keurmerk TalenT?

Het keurmerk TalenT wordt door vijf hogescholen aangeboden: Christelijke Hogeschool Ede (CHE), Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE), Hogeschool de Kempel in Helmond en de Marnix Academie te Utrecht. Het keurmerk TalenT is geaccrediteerd door het Europees Platform –Nuffic. Doel van het keurmerk TalenT is om scholen te begeleiden naar het vormgeven en borgen van goed vvto en daarmee het bereiken van een leerlingniveau dat aanzienlijk hoger ligt dan bij het reguliere Engels in het basisonderwijs in groep 7 en 8 (Eibo). Om meer uniformiteit in het lesprogramma te bevorderen en een betere beoordeling van de kwaliteit van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) Engels, heeft het Europees Platform al in 2011 de landelijke standaard vvto Engels gelanceerd. Het keurmerk TalenT werkt vanuit de standaard vvto. Download de standaard vvto hier.

Subsidie

Het Europees Platform-Nuffic is een organisatie die diensten biedt voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs. Scholen maar ook individuele leerkrachten en studenten kunnen bij EP-Nuffic ook subsidie aanvragen.

Nascholing en begeleiding

De 5 pabo’s verzorgen nascholingsactiviteiten, begeleiding naar het keurmerk en naar de audit om het keurmerk te verwerven.

Cursussen:

- Engels leren is Engels doen 1 (ELIED1)
- Engels leren is Engels doen 2 (ELIED2)
- Coördinator Engels (CCE)
- Taalvaardigheid Engels: lesgeven in het Engels (TELE)

Begeleiding:

- Begeleiding naar keurmerk C (beginner) niveau
- Begeleiding naar keurmerk B (ervaren)
- Begeleiding naar keurmerk A (geïntegreerd)
Voor de informatie over de verschillende niveaus, zie de folder.

Audit:

- Uitvoering Audit en uitreiking keurmerk en ‘muurplaat’.

Voordat een audit wordt uitgevoerd, bereidt de school zich voor door het invullen van een checklist. Tijdens de audit worden lessen bezocht en gesprekken gevoerd met directie, ouders en leerlingen. Na de audit schrijven de auditoren een verslag dat wordt voorgelegd aan collega’s van een van de andere TalenTpabo’s. Auditoren kennen op grond daarvan (al dan niet) het keurmerk toe. Voor meer informatie over de begeleiding naar het keurmerk kunt u altijd de docenten van betreffende pabo mailen. Hun emailadres is te vinden op de websites van de pabo’s.
Nascholing

NascholingEen groot aanbod aan cursussen

Begeleiding

BegeleidingKeurmerk per niveau

Audit

AuditUitvoering Audit en uitreiking

De TalenTpartners

Op deze sites vindt u informatie over het cursusaanbod van iedere TalenTpartner
John Doe

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

John Doe

Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE)

John Doe

Hogeschool de Kempel

John Doe

Christelijke Hogeschool Che

Vroeg Vreemde Talenonderswijs Engels

In het basisonderwijs kan er op vele manieren worden gewerkt aan internationalisering. Een vreemde taal leren is een vorm van internationaliseren. De Europese Raad van Ministers van Onderwijs heeft in Lissabon (2000) en in Barcelona (2002) voor het eerst afspraken gemaakt over vvto. De ministers zijn overeengekomen dat elk land ernaar zal streven om zo vroeg mogelijk te beginnen met het onderwijzen van ten minste twee vreemde talen.

Engels is sinds 1986 een verplicht vak in het basisonderwijs, verplicht vanaf groep 7. Maar hoe vroeger, hoe beter, vindt ook staatssecretaris Sander Dekker. In 2004 begonnen 44 scholen met Engelse les in groep 1. In 2014 waren dat er al meer dan duizend. Maar scholen voor voortgezet onderwijs beginnen meestal weer bijna helemaal opnieuw met Engels. Dit motiveert leerkrachten van basisscholen niet om er veel energie in te steken. Ook blijkt dat brugklasleerlingen die weinig Engels geleerd hebben op de basisschool snel in de problemen komen bij het vak Engels. “Om iets te bereiken moeten leerkrachten uitstekend Engels spreken en ook didactisch goed geschoold zijn.

Aan die kwaliteiten voldoen nog lang niet alle leerkrachten”(prof. dr. Rick de Graaff, hoogleraar didactiek van de vreemde talen en tweetalig onderwijs). Vvto, en met name Engels, mag zich nu verheugen in veel belangstelling van de politiek en het basisonderwijs. Het is van belang dat leerlingen al vroeg op de basisschool met Engels beginnen. Het gaat om een aanbod waarbij het accent ligt op spreekvaardigheid en waarin leerlingen spelenderwijs kennismaken met de taal doordat ze worden voorgelezen, liedjes en spelletjes krijgen aangeboden en kijk- en luisteropdrachten doen.

Plezier staat voorop en de inhoud moet aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Ook in andere leerjaren moeten aansprekende praktijk- en beroepssituaties een rol spelen. Het gaat om een communicatieve aanpak waarin alle deelvaardigheden (spreken, lezen, schrijven, luisteren) in samenhang aan bod komen (aanbeveling Platform Onderwijs 2032). Vvto wordt door subsidies gestimuleerd door het Europees Platform-Nuffic.

Vroeg Vreemde Talenonderswijs Engels

Meer informatie treft u in de folder ‘keurmerk Talent’ en de websites van de partners aan. Klik hier voor de folder.

Artikelen: Hoorn, K. : ‘Wat is de meerwaarde van Vroeg Engels?’ in dRS Magazine, 2013-10 Bodde-Alderlieste M. J.: 'Ambitieniveaus voor Vroeg Engels' in LTM september 2015 Bodde-Alderlieste M. J.: 'Wat levert Vroeg Engels op?"in JSW oktober 2015 Themanummer Engels van Zorgprimair, november 2015 Kieswijzer VVTO De kieswijzer vvto is ontwikkeld om scholen te helpen om een methode of lesmateriaal Engels vvto te kiezen. De concept kieswijzer werd op het TalenTsymposium op 16 maart gepresenteerd. Feedback op de kieswijzer is welkom bij m.bodde@hsmarnix.nl of m.bodde@wxs.nl.
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 9 Gallery Thumb 10 Gallery Thumb 14 Gallery Thumb 12 Gallery Thumb 13 Gallery Thumb 15 Gallery Thumb 16 Gallery Thumb 12-1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 9 Gallery Thumb 10 Gallery Thumb 14 Gallery Thumb 12 Gallery Thumb 13 Gallery Thumb 15 Gallery Thumb 16 Gallery Thumb 12-1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 9 Gallery Thumb 10 Gallery Thumb 14 Gallery Thumb 12 Gallery Thumb 13 Gallery Thumb 15 Gallery Thumb 16 Gallery Thumb 12-1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4

Neem contact met ons op

Heeft u nog vragen? Stuur ons een e-mail