Home

Nieuws

Meer nieuws

"Het bordje van het keurmerk TalenT hangt bij de deur en daar zijn we trots op!"

15 mei 2024

Saltoschool de Klimboom in Eindhoven heeft in 2020 het keurmerk TalenT toegekend gekregen voor de uitstekende wijze waarop Vroeg Engels wordt aangeboden aan alle groepen. Sinds deze certificering is het team van de Klimboom nog steeds enthousiast en actief bezig met het borgen van de kwaliteit van het Engelse onderwijs.

Lees Meer

Certificaten Eigen Taalvaardigheid Engels uitgereikt

21 februari 2024

Het team van basisschool De Dassenburcht in Nuenen heeft de training Eigen Taalvaardigheid Engels op Hogeschool de Kempel met succes afgerond.

Lees Meer

Engels in het Engels!

8 maart 2023

Het team van basisschool De Dassenburcht in Nuenen is dit schooljaar gestart met de training Eigen Taalvaardigheid Engels op Hogeschool de Kempel.

Lees Meer

Wat is het TalenT keurmerk?

Het TalenT keurmerk staat voor de externe toetsing van het Engels dat wordt aangeboden op de basisschool. Het wordt door vijf hogescholen aangeboden: Christelijke Hogeschool Ede (CHE), Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE), Hogeschool de Kempel in Helmond en de Marnix Academie te Utrecht. Het TalenT keurmerk is geaccrediteerd door het Nuffic. Nuffic is houder van de landelijke standaard vroeg vreemdetalenonderwijs. Je kunt bij Nuffic terecht voor advies en tools bij het invoeren van Engels en wereldburgerschap vanaf groep 1. Nuffic beheert daarnaast het landelijk netwerk Talen en Wereldburgerschap. Doel van het TalenT keurmerk is om scholen te begeleiden naar het vormgeven en borgen van goed vroeg vreemde talen onderwijs (vvto) en daarmee het bereiken van een leerlingniveau dat aanzienlijk hoger ligt dan bij het reguliere Engels in het basisonderwijs in groep 7 en 8 (Eibo). Om meer uniformiteit in het lesprogramma te bevorderen en een betere beoordeling van de kwaliteit van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) Engels, heeft het Nuffic al in 2011 de landelijke standaard vvto Engels gelanceerd. Het TalenT keurmerk werkt vanuit de standaard vvto.

De landelijke standaard vvto vindt u hier

 

Subsidie

Het Nuffic is een organisatie die diensten biedt voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs. Scholen maar ook individuele leerkrachten en studenten kunnen bij Nuffic ook subsidie aanvragen.

Nascholing en begeleiding

De 5 pabo’s verzorgen nascholingsactiviteiten, begeleiding naar het keurmerk en naar de audit om het keurmerk te verwerven.

Cursussen:

- Engels leren is Engels doen 1 (ELIED1)
- Engels leren is Engels doen 2 (ELIED2)
- Coördinator Engels (CCE)
- Taalvaardigheid Engels: lesgeven in het Engels (TELE)


Begeleiding:

- Begeleiding naar keurmerk C (beginner) 
- Begeleiding naar keurmerk B (ervaren) 
- Begeleiding naar keurmerk A (geïntegreerd)

Meer informatie over de niveau's leest u in de folder.

Certificeringstraject:

- Uitvoering audit en uitreiking keurmerk en ‘muurplaat’. 

Voordat een audit wordt uitgevoerd, bereidt de school zich voor door het invullen van een checklist. Tijdens de audit worden lessen bezocht en gesprekken gevoerd met directie, ouders en leerlingen. Na de audit schrijven de auditoren een verslag dat wordt voorgelegd aan collega’s van een van de andere TalenT pabo’s. Auditoren kennen op grond daarvan (al dan niet) het keurmerk toe. Voor meer informatie over de begeleiding naar het keurmerk kunt u altijd de docenten van betreffende pabo mailen. Hun emailadres is te vinden op de websites van de pabo’s. De kosten voor een certificeringstraject zijn 1.400 euro exclusief BTW.

 

Vroeg vreemde talenonderwijs Engels

In het basisonderwijs kan er op vele manieren worden gewerkt aan internationalisering. Een vreemde taal leren is een vorm van internationaliseren. De Europese Raad van Ministers van Onderwijs heeft in Lissabon (2000) en in Barcelona (2002) voor het eerst afspraken gemaakt over vvto. De ministers zijn overeengekomen dat elk land ernaar zal streven om zo vroeg mogelijk te beginnen met het onderwijzen van ten minste twee vreemde talen. 

Engels is sinds 1986 een verplicht vak in het basisonderwijs, verplicht vanaf groep 7. In 2004 begonnen 44 scholen met Engelse les in groep 1. Ruim 1.100 basisscholen bieden vanaf groep 1 een vreemde taal aan, waarvan 95% kiest voor het Engels (bron: Jaaroverzicht 2016, Nuffic). Gelet op de curriculumherziening, warin Engels een van de 5 speerpunten is, zal deze ontwikkeling zich naar verwachting alleen nog maar versnellen. De beheersing van het Engels is van groot belang om te communiceren en samen te werken in een internationale context. Het geeft leerlingen het benodigde vertrouwen om zich thuis te voelen in de mondiale samenleving, waarin Engels de tweede taal van steeds meer mensen is (bron: Platvorm Onderwijs 2032, 2016) De meeste scholen kiezen dan ook voor Engels als vreemde taal en starten daarmee in groep 1. Het is van belang dat leerlingen al vroeg op de basisschool met Engels beginnen. Het gaat om een aanbod waarbij het accent ligt op spreekvaardigheid en waarin leerlingen spelenderwijs kennismaken met de taal doordat ze worden voorgelezen, liedjes en spelletjes krijgen aangeboden en kijk- en luisteropdrachten doen. 

Plezier staat voorop en de inhoud moet aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Ook in andere leerjaren moeten aansprekende praktijk- en beroepssituaties een rol spelen. Het gaat om een communicatieve aanpak waarin alle deelvaardigheden (spreken, lezen, schrijven, luisteren) in samenhang aan bod komen (aanbeveling Platform Onderwijs 2032). Vvto wordt door subsidies gestimuleerd door het Nuffic.

 

Artikelen:

'Het belang van leerlijnen in vroeg vreemdetalenonderwijs' lezing van Marianne Bodde-Alderlieste gehouden tijdens het vvto-symposium Crossing Borders d.d. 17 april 2019

'Engels in het basisonderwijs. Vakdossier', SLO 2011

Bodde-Alderlieste M.J.: 'Wat doen we met primary CLIL in de brugklas? Verschillen in beheersingsniveaus', Leven Talen Magazine 2018 - 5

Ruiter de, Gijzel, Zee van der: 'To learn or not to learn', JSW 4 december 2018

Bodde-Alderlieste M.J en Salomons L..: 'Engels voor gevorderden', JSW 4 december 2018

Bodde-Alderlieste M.J.: 'Vakken in het Engels', JSW 5 november 2018

Hoorn, K. : ‘Wat is de meerwaarde van Vroeg Engels?’ in dRS Magazine, 2013-10

Bodde-Alderlieste M. J.: 'Ambitieniveaus voor Vroeg Engels' in LTM september 2015

Bodde-Alderlieste M. J.: 'Wat levert Vroeg Engels op?"in JSW oktober 2015

Kieswijzer VVTO
De kieswijzer vvto is ontwikkeld om scholen te helpen om een methode of lesmateriaal Engels vvto te kiezen.

 

Neem contact met ons op

Heeft u nog vragen? Stuur ons een e-mail