Actueel
Nieuwsoverzicht

"Het bordje van het keurmerk TalenT hangt bij de deur en daar zijn we trots op!"

Saltoschool de Klimboom in Eindhoven heeft in 2020 het keurmerk TalenT toegekend gekregen voor de uitstekende wijze waarop Vroeg Engels wordt aangeboden aan alle groepen. Sinds deze certificering is het team van de Klimboom nog steeds enthousiast en actief bezig met het borgen van de kwaliteit van het Engelse onderwijs.

Op Saltoschool de Klimboom waren we al een hele tijd bezig met Engels. We zongen in de onderbouw Engelse liedjes, lazen prentenboeken voor, gaven zelfgemaakte lessen of (in de bovenbouw) lessen uit een methode. Maar er zat niet echt een doorgaande lijn in. We waren inmiddels als team wel overtuigd dat we Engels vanaf groep 1 wilden aanbieden en waren op de hoogte van de vele voordelen die het heeft om op 4-jarige leeftijd te beginnen. Maar dan moet je het wel goed aanbieden. En wat is dan ‘goed’? En aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Het keurmerk TalenT had dit heel duidelijk verwoord in de certificeringseisen. Deze certificeringseisen gaven richting aan onze schoolontwikkeling. We gebruikten de eisen om te zien waar we stonden. Een aantal punten konden we aanvinken, aan andere punten moesten we nog werken. Dat gaf ons inzicht, richting en een duidelijk doel: alle neuzen dezelfde kant op.

In het kader van borging, maken we nog steeds gebruik van de certificeringseisen tijdens jaarlijkse evaluatiemomenten. We willen natuurlijk kwalitatief goed Engels onderwijs blijven aanbieden! Dat doen we voor onze leerlingen, die vol zelfvertrouwen deelnemen aan de Engelse lessen en activiteiten. In het VO hebben zij een voorsprong op leerlingen die pas vanaf groep 7 Engels aangeboden hebben gekregen.

Het bordje van het keurmerk TalenT hangt bij ons buiten bij de deur. Daar zijn we trots op. Sommige scholen geven op websites of schoolgidsen groots aan dat ze VVTO aanbieden, maar dit kleine bordje garandeert ouders en leerlingen dat het op een kwalitatief goede manier onderwezen wordt!